CHAT
BMG Chat
Jamie's Chat

 

CHAT

Poznámka:

- do řádku pro odesílání zpráv můžete napsat některý z těchto příkazů:
 

/who vypíše aktuální uživatele chatu
/list vypíše seznam roomu a počty lidí v nich
/info vypíše krátké info
/exit odhlásí vás z chatu

Pokud se před zprávou objeví *, je tato zpráva zaslána pouze vám.

Nahoru...